FINSPONGAMARKEN


FINSPONGAMARKEN

Marknadsdag 27 maj 2022

VÄLKOMNA !

Fakta
* Marknaden sträcker sig över hela 1200 meter, med cirka 400 platser á tre meter.

* Intäkterna används för att ge ekonomiskt stöd till behövande.

* Sedan 1980 har knallar från hela landet sålt sina varor på Finsponga-Marken.

* Marknaden öppnar klockan 09:00 och stänger runt 18:00.

Marknadsgatan, 26 maj 2023, är markerad med heldragen röd linje.
Notera att sträckning från Vallonplatsen till och med Bergslagstorget ej är tillgänglig pga pågående ombyggnadsarbete.  Om tidplanen för arbetet förändras kan en förändring av  marknadskartan komma att ske.  

År 2024 ser dock Lions Club Finspång fram emot att allt arbete skall vara klart så att vi åter kan erbjuda en härlig marknadsgata.

Anmälan:
Möjligheten finns att anmäla sig via e-post. Skicka det med e-post till

marknad@lionsfinspang.se

 – du får en kvittens via e-post så fort vi har läst din anmälan.

Alternativt kan du anmäla dig genom att kontakta marknadsgeneralen, vardagar efter 1:a Februari, på telefon 070- 524 16 18.

Dessutom kan du anmäla dig via post på adressen:

Lions Club Finspång
c/o COOP Ekonomisk Förening
BOX 1
612 21 Finspång.

Priser
3-metersmoduler för 400kr st

El – enfas 150kr, trefas 300kr

Bankgiro för betalning är 505-4143 .