FINSPONGAMARKEN


FINSPONGAMARKEN

Marknadsdag 27 maj 2022

VÄLKOMNA !

Fakta
* Marknaden sträcker sig över hela 1200 meter, med cirka 400 platser á tre meter.

* Intäkterna används för att ge ekonomiskt stöd till behövande.

* Sedan 1980 har knallar från hela landet sålt sina varor på Finsponga-Marken.

* Marknaden öppnar klockan 09:00 och stänger runt 18:00.

Marknadsgatan, 27 maj 2022, är markerad med heldragen röd linje.   Notera att Bergslagstorget är avstängt för arbete.  

Anmälan:
Möjligheten finns att anmäla sig via e-post. Skicka det med e-post till

marknad@lionsfinspang.se

 – du får en kvittens via e-post så fort vi har läst din anmälan.

Alternativt kan du anmäla dig genom att kontakta marknadsgeneralen, vardagar efter 1:a Februari, på telefon 070- 524 16 18.

Dessutom kan du anmäla dig via post på adressen:

Lions Club Finspång
c/o COOP Ekonomisk Förening
BOX 1
612 21 Finspång.

Priser
3-metersmoduler för 400kr st

El – enfas 150kr, trefas 300kr

Bankgiro för betalning är 505-4143 .