UPPLEVER GLÄDJE

När vi kan hjälpa andra som inte har det så gott ställt.  Det kan vara någon mamma som önskar hjälp att köpa ett instrument, kläder till någon idrott etc.   

När vi besöker ett äldreboende med musik och kaffebjudning eller grillning för att lysa upp tillvaron lite extra.  

När vi arrangerar utflykter för funktionsförhindrade barn till Kolmårdens djurpark eller möjligheternas gård.  Den glädjen som barnen visar vid dessa utflykter värmer långt efteråt.  

När vi kan besluta om ett större bidrag, från vår aktivitetskassa, till någon katastrofsituation i världen och man vet att det gör viss skillnad när hjälpen kommer fram.  Det kan vara en jordbävning, naturkatastrof, hunger eller som på senare tid till kriget i Ukraina.

Det är också roligt att samla in pengar till något specifikt ändamål som Barndiabetes, Ukraina när man ser hur folk tar fram sina kontanter till bössan eller svischar pengar till vår aktivitetskassa.   

Glädjen kommer också från de gånger som vi jobbar ihop medel med lyckat resultat, från våra arrangemang, insamlingar och andra aktiviteter, till vår aktivitetskassa. 

När vi arrangerat Julgransplundring på Bergslagstorget där barn med föräldrar eller far och morföräldrar dansar runt till någon lokal musikant innan allt avslutes med en godisutdelning.

När vi delar ut ett stipendium till en ledare eller förening med stor fokus på barn och ungdomsverksamhet.  Exempel på stipendiater är Idrottsledare eller föreningar, scoutledare, Friluftsfrämjandet, barnkör är några exempel på 

När vi arrangerar något som:

  • Finspongamarken, sista fredagen i maj, sedan 1980
  • Finspångs Lucia
  • Julmarknad
  • Ett steg för livet där allt överskott delades lika till forskningen mot bröst och prostatacancer
  • Och mycket mera under åren som i viss mån har avstannat p.g.a. pandemin men som vi hoppas kan återupptas!

Vi blir också glada av att lokala företag vill hjälpa till med sponsring så att vi kan genomföra våra arrangemang med så stort överskott som möjligt.

Visste du att:

För att summera VI HAR ROLIGT OCH KÄNNER GLÄDJE NÄR VI KAN HJÄLPA ANDRA UNGA SOM GAMLA!