VI HJÄLPER 

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i vår närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, kvinnor och män, varav cirka 9 100 finns i Sverige.   Lions, i Sverige och internationellt, är politiskt och religiöst neutralt men fördömer våld och förtryck i alla dess former.  

Medlemmarna i Lions Club engagerar sig ideellt på sin fritid med olika hjälp- och samhällsprojekt för att förbättra livskvalitén för andra människor lokalt, nationellt och internationellt och för att kunna göra detta samlar vi in pengar genom olika projekt, marknader, loppmarknader och annat. För större projekt kan vi söka pengar från Lions Club International Foundation LCIF. I Sverige samlar Lions Club in ca 50 miljoner kronor per år som används till olika bidrag lokalt, nationellt och internationellt 

Information om Lions Cubs Nationella och Internationella hjälpprojekt

Lokala bidrag, några exempel 

  • Via vår lokala aktivitetskassa stöttar vi kyrkorna i Finspång årliga julinsamling och sommaraktiviteter för särskilt behövande
  • Föreningar har sökt och fått bidrag till handikappanpassning av lokaler, uppsättning av hjärtstartare mm.
  • Vi har ordnat med utflykter till funktionshindrade barn och ungdomar
  • Vi besöker boenden för äldre och bjuder på fika med underhållning.
  • Vi har även gett bidrag till ungdomars volontärresor, deltagande i ungdomsläger. 
  • Andra bidrag kan vara stöd till behövande med hjälp som inte omfattas av det kommunala ansvaret.  
  • Sedan 1974 delar klubben årligen ut ett stipendium till ledare eller föreningar med fokus på barn och ungdomsverksamhet ”För osjälvisk insats i mänsklig fostran”.  Stipendiet är för närvarande på 15 000kr.

Nationellt

Vi bidrar som exempel till forskning mot barncancer, barndiabetes, läger för handikappade barn och ungdomar, läger för brännskadade barn som får träffa andra barn i samma situation, samt miljöpris för bättre vatten.  Vi kan även vara med och bidra till andra klubbars arrangemang som är öppet för andra utanför den lokala klubbens område.

Exempel på vad andra klubbar i Sverige gör finns att läsa på https://lions.se/index.php/en/

Internationellt

Internationella bidrag kan vara direkta från den lokala klubben, distriktet eller Lions Club Sverige.  T.ex. lämnar vi bidrag till Lions Club i Sverige som används för att köpa in el-värk till Ukraina eller pengar som distribueras till lokala Lionsklubbar i andra länder.  Vi har bidragit till att bygga skolor, borra efter vatten, och mycket annat till länder med stora behov.  

I samarbete med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) köper vi in Lions katastroftält som förvaras av MSB för att skickas ut till olika katastrofer i världen.  Nyligen har ett stort antal tält lämnats till Ukraina, jordbävningen i Turkiet samt översvämningen i Pakistan.  

Vi lämnar även bidrag till Lions Club International Foundation (LCIF) som fungerar som en bank för alla Lionsklubbar i världen.  LCIF är nödvändig för att snabbt kunna skicka pengar och hjälp till områden efter naturkatastrofer, svält och annat som sker i världen.