Bidragsansökning

Känner Du någon eller har du/Ni  själv behov av stöd från Lions Club Finspång? Stödet kan ges i form av materiel eller ekonomiskt bidrag. Skicka i så fall ett mail till bidrag@lionsfinspang.se med beskrivning av behovet, samt den summa som önskas.

Ansökan behandlas sedan av klubbens bidrag/stipendiekommitté. Beslut tas sedan på efterföljande ordinarie månadsmöte, var därför ut i god tid!
Välkommen med er ansökan