Om Lions Club Finspång

Historik

Den 10 mars 1954 tecknades en Organization Report för Finspångs Lions Club av Heder Wehrenby som representant för Lions Sverige. Ett antal kända Finspångs-personer hade ansökt om medlemskap i Lions Club International efter en informationsträff med Lions Club Norrköping. Se vidare om Lions Club Finspångs Historia här

Våra motton

Lions Club Finspång har tre motton följt av en fråga vilka är följande

Klicka på någon av dessa för mer Information om respektive motto och om du är intresserad av att bli medlem kan du klicka på frågan ”VILL DU VARA MED?” för mer information.

Se även vår trevliga broschyr samt vårt komplement med mer information

Alla insamlade medel går till Lions hjälpverksamhet

Alla bidrag som lämnas till Lions Club vid bössinsamlingar, försäljningar av lotterier eller annan verksamhet i syfte att samla in medel till bidragsverksamheten går oavkortat till LC Finspångs aktivitetskassa för bidrag lokalt, nationellt eller Internationellt.  

Om en insamling är dedikerad för ett visst ändamål, till exempel Diabetes, så går alla insamlade medel till detta ändamål. 

Allt överskott från arrangemang som Finspongamarken går till aktivitetskassan efter avdrag för omkostnader i samband med arrangemangets genomförande.  Typiska omkostnader är tillstånd, el, hyra av utrustning, annonser, ersättningar etc.

All klubbverksamhet betalas av medlemmarna själva.

Alla administrativa kostnader, i distrikt, nationellt samt Lions Club International, betalas med medlemsavgiften.  

Alla övriga kostnader i samband med medlemskapet som möten, mat, uppvaktningar, studiebesök mm betalas av deltagande medlemmar dvs inga insamlade medel får användas till annat än bidragsverksamheten.  

Vår Styrelse

Vill du veta mer om:
Lions Club Finspångs Historia
Lions Clubs International
Internationella aktiviteter