Ukraina

Nu har de två elaggregaten som Lions Club Finspång beslutade om, på månadsmötet i december, kommit på plats vid ett rehabiliteringscenter för handikappade barn i Ukraina. Se tackbrevet nedan.

Månadsmöte 12 januari 2023

Lions Club Finspång inledde 2023 års första månadsmöte med att gratulera vår medlem Bo Salomonsson som fyllt 70år med blommor och sång.

Mötet fortsatte med att starta upp arbetet med Finspongamarken och kommande julaktiviteter samt arbetet med medlemsutveckling för stärka upp klubben och dess medlemsantal för framtida utmaningar.

Lions Club Finspång kommer att annonsera om att vi vill få nomineringar till årets Lionsstipendiat. Stipendiet på 15 000kr delas årligen ut till en eller flera personer eller förening som uträttat ett förtjänstfullt och aktivt ungdomsarbete inom föreningsverksamheten i Finspångs kommun.

Lions Club Finspångs President Yvonne Larsen överlämnar blommer till jubilaren Bo Salomonson

Månadsmöte 8 december 2022

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte. På mötet togs beslut om att skänka två st elverk a’ 7 500kr samt 15 000kr till någon institution i Ukraina. Det togs även beslut om att lämna ett bidrag på 10 000kr till Kyrkornas Julinsamling för behövande familjer.

Ett flertal medlemmar fick även ta emot Chevron märken för långt medlemskap i Lions Club. Mötet avslutades med en Jultallrik samt utdelning av klappar.

Månadsmöte 10 november 2022

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte som inleddes med ett besök av Mikael Abrahamsson, från Atlassol i Hällestad. Mikael gav en genomgång av olika solpanelers för och nackdelar inklusive solceller för varmvatten. Vi fick även tips om de olika stegen för att installera solpaneler samt den utrustning som behövs för att lagra, sälja eller förbruka el. Vilka kontakter man bör ha med nätleverantören innan man bestämmer sig för att få veta förutsättningarna för en installation just där man bor. Mycket intressant och lärorikt.

Lions President Yvonne Larsen tackar Mikael med en skalenlig kopia av Finspångskanonen i mässing

Månadsmöte 13 oktober

Lions Club Finspång har haft månadsmöte den 13 oktober med besök av Magnus Håkansson som informerade  om det polisiära arbetet på lokal nivå.

Magnus berättade om polisens samarbete med kommunen och att det finns en gemensam handlingsplan för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det finns också ett Medborgarlöfte mellan kommun och polis med focus på specifika områden bland annat skadegörelse och trafik. Magnus betonar även vikten av samarbete och tidiga insatser i det förebyggande arbetet för att motverka kriminalitet.

Medlemmarna ställde även frågor om polisens arbete på nationell nivå och hur det förändrats över tid, om A traktorer samt om förekomst av droger och kriminalitet.

Arne Karlsson tackar Magnus, traditionsenligt, med en Lions Clubs skalenliga kopia av Finspångskanonen. Efter avslutat möte serverades en god kalopps tillagad av Allehotellets Cateringkök

Barndiabetes

 

Idag träffade jag Maria och Gunilla, som är Lekterapeuter på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, för att lämna över ett antal av Barndiabetesfondens maskot Lill-Sticke. När en ny diabetespatient, framförallt små barn, får sitt första stick med en Diabetesspruta kan det behövas lite tröst eller en belöning av en Lill-Sticke. Högen, med Lill-Sticke, framför oss är en gåva från Lions Club Finspång och Lions Club Kolmården.

Insamling för Diabetesforskningen

På lördag den 8 oktober finns Lions Club Finspång på Viberga Storlager för att samla in pengar till Diabetesforskningen. Du kan träffa oss där mellan 10:00 till 14:30 och lämna ett bidrag. Om du inte kan, men vill stödja vår insamling, går det bra att Swisha ditt bidrag till 123 589 4472. Märk ditt bidrag med Barndiabetesfonden.

Typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga sjukdom hos barn

Varje dag drabbas nästan tre barn i Sverige – över 900 barn om året, och minst lika många vuxna – av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet. Det finns många sätt att hjälpa de som lever med typ 1-diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre, och på sikt kan komma att lösa gåtan, är forskning.

För mer information se Lions Clubs sida om Barndiabetesfonden

Månadsmöte 8 september 2022

Verksamhetsåret inleddes med ett sedvanligt årsmöte med en del formalia för inledningen på ett verksamhetsår. Vi beslutade att köpa in 50st av Barndiabetesfondens maskot och gosedjur! Lill-Sticke som skall skänkas till Barnkliniken på Vrinnevisjukhus, att lämnas till nyupptäckta diabetesbarn.

Vi har fått ett tackbrev från Svenska Kyrkans Diakon för vårt bidrag, som möjliggjort att man kunde åka till Kolmårdens Djurpark med ett antal ensamstående mammor med barn, samt att för detta ändamål hyra buss inklusive chaufför.  Det blev alltigenom en lyckad dag som uppskattades väldigt mycket av de särskilt utsatta familjerna som fick en härlig dag och fina minnen att glädjas åt. 

Kvällen rundades av med god mat och trevlig samvaro.

Månadsmöte 9 juni 2022

Lions Club Finspångs har haft sitt sista månadsmöte före sommaren. Platsen för mötet var i Friluftsfrämjandets anläggning i Lundalen. Ordförande Jens Rinman berättade om Frilutsfrämjandets verksamhet. Därefter ett klubbmöte där det bland annat beslutades att lämna ett bidrag till Kyrkans Sommaraktivitet för behövande barnfamiljer i Finspångs församling.

Kvällen rundades av med korvgrillning och trevliga lekar

Finspongamarken 2022

Äntligen kunde Lions Club Finspång, efter två års uppehåll, arrangera sin traditionella Finspongamarken.  Tack alla knallar och besökare som bidrar till ett efterlängtat tillskott i klubbens bidragskassa. Nu kan vi fortsätta att ge behövlig hjälp lokalt, nationellt och internationellt. Foto Öysten Larsen


Månadsmöte 9 maj 2022

Kvällen inledes med ett besök på Finspångs Turbinhistoriska Museum, där några veteraner guidade Lions Club Finspång, genom företagets historia från Stal till nuvarande Siemens-Energy.  Vi fick lära oss om utvecklingen av, och se material från, ångturbiner till dagens högteknologiska gas turbiner där Siemens-Energy är världsledande inom vissa segment.

Efter besöket samlades vi i Nya Lokalen för ordinarie klubbmöte och en bit mat. 

Under kvällen togs det två beslut.
1. Att skänka vårt katastroftält till Ukraina där transporten ombesörjs av smeden Mikael Maasing och hans nätverk Bilar och Dieselaggregat i Ukraina. Tältets nyanskaffnings-kostnad är drygt 10 000kr.
2. Vi beslutade att lämna ett bidrag på 1 000kr till Barncancerföreningen i Finspångs Turbinhistorika Museum’s namn som en uppskattning för att dom utan kostnad ställde upp och visade museet i torsdags kväll.

Efter avslutat möte serverade vår trivselkommitte en utsökt Gulaschsoppa tillagad av Allehotellets Cateringkök. Kvällens fotograf Öysten Larsen.