VILL DU VARA MED

VILL DU – MAN SOM KVINNA VARA MED?

Lions Finspång har ett 30-tal medlemmar både män och kvinnor som träffas för klubbmöte en gång i månaden från september till och med juni.  Utöver detta träffas styrelsen en gång per månad.  Ingår man i en kommitté som arbetar med våra arrangemang och insamlingar med mera kan det periodvis krävas flera möten för planering etc.  Vid genomförandet ställer delar eller hela klubben upp, en hel dag eller några timmar, beroende på uppdraget.

Lions Club är världens största serviceklubborganisation med ca 1,4 miljoner medlemmar i 48 000 klubbar

som finns i 206 länder i alla världsdelar.  I Sverige är vi ca 8 600 medlemmar i 378 klubbar.

Vid insamlingar, med bössa, svisch etc. går alla insamlade medel går oavkortat till hjälp och stöd lokalt, nationellt och internationellt.  Vid större arrangemang går överskottet till vår aktivitetskassa när alla omkostnader, som el hyra av utrustning, tillstånd etc är betalda.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

För att bli medlem måste du acceptera att följa Lions Clubs Etik och Syften
Vill du se våra stadgar så finns dom här.

Vill du vara med i Lions Club Finspång och hjälpa till att göra skillnad skriv till admin@lionsfinspang.se

Eller skicka ett brev till:

Admin Lions Club Finspång
c/o Coop Ekonomisk Förening
BOX 1
612 21 Finspång

Mär brevet med ”Medlemsansökan