November Månadsmöte

Mötets program innehöl ett grupparbete med teman, hur förbättra vi våra månadsmöte.. Jim Anderson ledde arbetet.

Mötets program innehöll ett grupparbete med teman, hur förbättra vi våra månadsmöte. Jim Anderson ledde arbetet.

Distrktsguvenör Per Kratz på besök i Finspång. Han informerade om Lions internationella verksamhet. Han uttryckte stor förtroende för Lions Club Finspång och dess framtid.

Distrktsguvenör Per Kratz på besök i Finspång. Han informerade om Lions internationella verksamhet. Han uttryckte stor förtroende för Lions Club Finspång och dess framtid.

Hannu Kallunki har blivit gubbe på riktigt! Här får han blommar från Presidenten.

Hannu Kallunki har blivit gubbe på riktigt, 65år! Här får han blommar från Presidenten.