Kategoriarkiv: Okategoriserade

Finspongamarken 26 maj 2023

Ännu en lyckad Finspongamarken är till ända. Efter många veckors förberedelser med att ta emot anmälningar, mäta upp och markera marknadsplatser är det dags att stänga av för trafik genom centrum. Redan på torsdagskvällen samlas Lions, för att ta emot knallar, som börjat att anlända, för att fortsätta tidigt på fredagens morgon med att anvisa platser och lösa diverse problem. Under några timmar fylls marknadsgatorna med knallar. 

Strax efter kl nio anländer besökare för att fynda med allt från ostar, korvar, jordgubbar till rengöringsmedel, blommor, korgar, kläder och mycket annat. Kl 18 avslutas marknaden och våra knallar far vidare till nya marknadsgator. Nu är dags att städa upp och återställa centrum till samma skick som innan torsdagen. Marknaden är Lions Club Finspångs viktigaste inkomstkälla för att kunna hjälpa människor. lokalt, nationellt och Internationellt. 

Ett varmt tack till alla besökare som gör det möjligt att arrangera en marknad.

Månadsmöte 11 maj 2023

Lions Club Finspång har haft ett ordinarie månadsmöte där bland annat Zonordföranden O. Karlsson gav en uppdatering från Distrikt 101-O. En kommande klubbutbildning i Lions-kunskap presenterades.

Marknadskommitten gav en uppdatering av läget inför Finspongamarken som är den 26 maj. Vi ser alla fram emot en fin marknadsdag i Finspångs centrum med många besökare och strålande solsken.

Kvällen avrundades med en god middag och trevlig social samvaro.

Månadsmöte 13 april 2023

Lions Club Finspång har haft månadsmöte där vi välkomnat en ny medlem samt delat ut Finspång Lions Club Ungdomssledartipendium på 15 000kr. Klubben har även beslutat att lämna ett bidrag på 3 000kr till Lions Clubs International Foundation, LCIF.

Lions Ungdomsledarstipendium

Sedan 1974 delar Lions Club Finspång årligen ut ett stipendium till ledare eller föreningar med fokus på barn och ungdomsverksamhet ”För osjälvisk insats i mänsklig fostran”.  Stipendiet är för närvarande på 15 000kr.


Årets ungdomsledarstipendium delades ut till Torstortp IF, Ungdomssektion och togs emot av Klubbens ordförande Jan Schmidt samt ungdomsledaren Josefin Broström.  Motivering: För sin genomtänkta satsning på ungdomsverksamheten som de beskriver i sitt dokument kallat ”Blå Tråden, där riktlinjer och regler för verksamheten är fastställda utifrån föreningens stadgar och olika målbilder.
Ungdomssektionen har drygt 200 ungdomar samt ca 40 ledare. Stipendiet kommer att gå till ungdomsverksamheten på olika sätt, t.ex. ett tält som väderskydd vilket man kan ta med sig till olika matcher.

Intagning av ny medlem. Vi hade även glädjen att välkomna Anders Oskarsson som ny medlem i Lions Club Finspång.
Björn Andersson läser upp Lions Etik och Syften för Anders, som lovar att efterleva dessa, varefter han välkomnades in i klubben på sedvanligt sätt.  

Månadsmöte med Trekamp 8 mars

Vi startade med ett kort möte där huvudpunkten var att välja en Styrelse, Revisorer samt Valberedning för det kommande verksamhetsåret 2023-2024 som startar den 1 juli 2023. För första gången på många år blir styrelsen komplett.

På vårt kommande månadsmöte den 13 april skall 2023 års Stipendiet delas ut till någon ledare eller förening med stort fokus på ungdomsverksamhet. Vi kommer även att ta in en ny medlem i klubben. Mötet avrundades med en utsökt smörgåstårta innan vi förflyttade oss till Kägelhallen Finspång för en Trekamp under ledning av Trivsel kommittén.

Efter en kort introduktion delades vi in i tre lag som tävlade i disciplinerna Kägel, Dart och Bangolf.  Vinnare av den trevliga aktiviteten blev Björn Anderssons lag med en knapp poäng före tvåan.

Månadsmöte 9 februari 2023

Vi fick besök av Per Svensson, från Sonstorp, som informerade oss om vargarna som etablerat sig i Långbogenreviret mellan Borensberg och Finspång.  Reviret består idag av 9 st. vargar som påverkar både jakt och andra i omgivningarna.  Per som har kontakt med Länsstyrelsen berättade även om ett forskningsprojekt som skall kartlägga vargens påverkan på viltet i området.   

Björn Andersson hade med sig Anders Oskarsson som gäst.  Anders som ursprungligen kommer från Huddinge, kom hit 1996, och jobbar på Gränges men blir pensionär i mars.  Anders som är en föreningsmänniska, sitter bland annat i styrelsen för FAIK alliansen, och har även varit med och dragit i Kraftloppet i flera år.  Anders blir intagen som medlem kommande möte.

Under kvällen togs två viktiga beslut. Vi skall skänka 10 000kr till jordbävningens offer i Turkiet och Syrien genom LIons Clubs International Foundation vilka ser till att pengarna kommer fram ordentligt. Vi skall också skänka 5 000kr för inköp av katastroftält som hanteras i samarbete med MSB.

Ukraina

Nu har de två elaggregaten som Lions Club Finspång beslutade om, på månadsmötet i december, kommit på plats vid ett rehabiliteringscenter för handikappade barn i Ukraina. Se tackbrevet nedan.

Månadsmöte 12 januari 2023

Lions Club Finspång inledde 2023 års första månadsmöte med att gratulera vår medlem Bo Salomonsson som fyllt 70år med blommor och sång.

Mötet fortsatte med att starta upp arbetet med Finspongamarken och kommande julaktiviteter samt arbetet med medlemsutveckling för stärka upp klubben och dess medlemsantal för framtida utmaningar.

Lions Club Finspång kommer att annonsera om att vi vill få nomineringar till årets Lionsstipendiat. Stipendiet på 15 000kr delas årligen ut till en eller flera personer eller förening som uträttat ett förtjänstfullt och aktivt ungdomsarbete inom föreningsverksamheten i Finspångs kommun.

Lions Club Finspångs President Yvonne Larsen överlämnar blommer till jubilaren Bo Salomonson

Månadsmöte 8 december 2022

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte. På mötet togs beslut om att skänka två st elverk a’ 7 500kr samt 15 000kr till någon institution i Ukraina. Det togs även beslut om att lämna ett bidrag på 10 000kr till Kyrkornas Julinsamling för behövande familjer.

Ett flertal medlemmar fick även ta emot Chevron märken för långt medlemskap i Lions Club. Mötet avslutades med en Jultallrik samt utdelning av klappar.