Ungdomsledarstipendiat 2018 Rickard Blomgren

Rickard Blomgren från Grytgöl tilldelas 2018 års ungdomsledarstipendium. Det delas ut av Lions Club Finspång för 44:e gången. Förutom stipendiet på 15000 kronor får mottagaren blommor och en miniatyrkopia av Finspångskanonen som tagits fram av Lions Club Finspång.

Rickard Blomgren har huvudansvaret för att planera och leda barn- och ungdomsverksamheterna i Hällestads friförsamling. Han är en hängiven person som aktivt verkar för att barn och ungdomar har en meningsfull fritid. Hans ideella arbete kännetecknas av osjälviskt engagemang och förmågan att se människan.

Basen är församlingens lokaler i Sonstorp. Verksamheterna lockar barn och ungdomar från tidig skolålder till tonåringar. De kommer från Hällestad och Grytgöl i första hand, men även Ljusfallshammar, Borggård och Finspång har deltagare i de olika aktiviteterna.