Mars månadsmöte med årets matlagning kväll

En stor tack till Mackan, Gunnar och Willy som organiserade det hela!

Bilder: Stig Karlsson