Månadsmöte Maj 2019

Dagens möte började med att tre ledare Carina, Marina och Kristina från särskolans olika
avdelningar berättade om sina elevers behov av stimulans och upplevelser och framförde ett stort tack till Lions för de tidigare resorna till bl.a. Kolmården m.m..