Månadsmöte 12 april

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte med tema Påsk. Mötet inleddes med intagning av nya medlemmen Mikael Johansson som lovade att leva upp till Lions Etik och Syften vilka lästes upp av Björn Andersson, tillika Mikaels fadder.  Mikael välkomnades därefter till klubben på sedvanligt vis.
Klubben gästades denna kväll av Alicia Bengtsson som är ordförande i Zon 8 i Distrikt 101 O dit Lions Club Finspång hör.

Vid mötet beslutades det att ge ett bidrag på 5 000kr till organisationen ”Hjälp Ukraina i Finspång” som vill ha hjälp med bränslekostnader till busstransporter.

Efter mötet intogs en mycket god Påskbuffe som levererats av Allehotellets Catering i Finspång. Kvällen avrundades med trevliga samtal runt påskbordet.