Finspongamarken 2022

Äntligen kunde Lions Club Finspång, efter två års uppehåll, arrangera sin traditionella Finspongamarken.  Tack alla knallar och besökare som bidrar till ett efterlängtat tillskott i klubbens bidragskassa. Nu kan vi fortsätta att ge behövlig hjälp lokalt, nationellt och internationellt. Foto Öysten Larsen