Månadsmöte 11 maj 2023

Lions Club Finspång har haft ett ordinarie månadsmöte där bland annat Zonordföranden O. Karlsson gav en uppdatering från Distrikt 101-O. En kommande klubbutbildning i Lions-kunskap presenterades.

Marknadskommitten gav en uppdatering av läget inför Finspongamarken som är den 26 maj. Vi ser alla fram emot en fin marknadsdag i Finspångs centrum med många besökare och strålande solsken.

Kvällen avrundades med en god middag och trevlig social samvaro.