Januari Månadsmöte

Lions Club Finspång har haft sitt första möte 2017 med ett besök av Anette Andersson diakon hos Svenska kyrkan. Hon framförde ett varmt tack för de 10 000 kronorna som Lions skänkte till kyrkornas julinsamling som fick ett resultat på 40 921 kronor. Det innebar att 50 barnfamiljer fick lite extra pengar till jul. Hon berättade också om sitt dagliga arbete som diakon.

Nyligen skickade Lions Sverige 553 av sina katastroftält, till ett värde av 3,3 miljoner kronor, till Mosul i norra Irak via MSB Myndigheten för samhällsskydd.  Det var faktiskt alla tält som fanns i lagret.

Mosul 553 Tält

Lions tält till Mosul-flyktingar flygs från Örebro

Lions Club Finspång tog beslut om att skänka ett tält värde ca. 6 000 kronor till Lions Sverige för att skickas vidare till behövande någonstans i världen.

Mötet avslutades med att Stig Karlsson visade bilder från den fina julkonserten med luciakröning och några av sina fina naturbilder.