Årets sista månadsmöte med bouletävling

Och det var Rolf Grenestam som vann i finalen mot Anders Svensson. Bra jobbat Rolf.

Vid mötet beslutades att vi ger femtiotusen kronor till Torstorps IF som stöd till anpassning av avläggningen för rörelsehindrade.