Bilder från årets julkonsert med kröning av Lucia

Photo: Stig Karlsson