Månadsmöte januari 2020

En ny medlem, Yvonne Larsen

Mycket välkommen Yvonne!