Månadsmöte nr 2

Den 14 oktober hade Lions Club Finspång månadsmöte där vi fick besök av Verksamhetsledaren Anna Lövheim som tillsammans med Liza Henriksson berättade om målsättningen med Tillväxt Finspång 30/35.

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med uppdraget förverkliga visionen 20/35 dvs att Finspångs kommun år 2035 är 30 000 invånare. Tillväxt Finspång är en gemensam kraftsamling från näringslivet och kommunen och plattformen för att nå visionen.  Mer information om Tillväxt Finspång 30/35 finns att hitta på https://tillvaxtfinspang.se

Kvällen fortsatte med intagning av två st medlemmar som efter att Håkan läst upp Lions Syfte och Lions Etik tackade ja till att bli medlemmar i klubben

Efter sedvanliga förhandlingar avslutades kvällen med god mat och trevligt samkväm.