Månadsmöte 9 juni 2022

Lions Club Finspångs har haft sitt sista månadsmöte före sommaren. Platsen för mötet var i Friluftsfrämjandets anläggning i Lundalen. Ordförande Jens Rinman berättade om Frilutsfrämjandets verksamhet. Därefter ett klubbmöte där det bland annat beslutades att lämna ett bidrag till Kyrkans Sommaraktivitet för behövande barnfamiljer i Finspångs församling.

Kvällen rundades av med korvgrillning och trevliga lekar