Månadsmöte 13 april 2023

Lions Club Finspång har haft månadsmöte där vi välkomnat en ny medlem samt delat ut Finspång Lions Club Ungdomssledartipendium på 15 000kr. Klubben har även beslutat att lämna ett bidrag på 3 000kr till Lions Clubs International Foundation, LCIF.

Lions Ungdomsledarstipendium

Sedan 1974 delar Lions Club Finspång årligen ut ett stipendium till ledare eller föreningar med fokus på barn och ungdomsverksamhet ”För osjälvisk insats i mänsklig fostran”.  Stipendiet är för närvarande på 15 000kr.


Årets ungdomsledarstipendium delades ut till Torstortp IF, Ungdomssektion och togs emot av Klubbens ordförande Jan Schmidt samt ungdomsledaren Josefin Broström.  Motivering: För sin genomtänkta satsning på ungdomsverksamheten som de beskriver i sitt dokument kallat ”Blå Tråden, där riktlinjer och regler för verksamheten är fastställda utifrån föreningens stadgar och olika målbilder.
Ungdomssektionen har drygt 200 ungdomar samt ca 40 ledare. Stipendiet kommer att gå till ungdomsverksamheten på olika sätt, t.ex. ett tält som väderskydd vilket man kan ta med sig till olika matcher.

Intagning av ny medlem. Vi hade även glädjen att välkomna Anders Oskarsson som ny medlem i Lions Club Finspång.
Björn Andersson läser upp Lions Etik och Syften för Anders, som lovar att efterleva dessa, varefter han välkomnades in i klubben på sedvanligt sätt.