Månadsmöte 12 oktober

Mötet inleddes med en tyst minut för att hedra vår bortgångne Lionsmedlem Bill Persson. Mötet beslutade även att skänka pengar till forskningen mot Cancer. 

Vi hade även glädjen att välkomna nya medlemmen Willy Wiklander till klubben,
varefter mötet inleddes, som för kvällen hade fokus på föregående års verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet.

Våra kommittéer för julmarknaden och Luciafirande redogjorde kort för sina projekt. Tyvärr så verkar det vara svårt med sökande till att vara med i Lucia.

Mötet beslutade även om ett bidrag ( ca 5 000 kr) för inköp av hjälpmedel till ett barn i Finspång med funktionsvariation. 


Kvällen avslutades med Rotmos och fläsklägg.