Månadsmöte 13 oktober

Lions Club Finspång har haft månadsmöte den 13 oktober med besök av Magnus Håkansson som informerade  om det polisiära arbetet på lokal nivå.

Magnus berättade om polisens samarbete med kommunen och att det finns en gemensam handlingsplan för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det finns också ett Medborgarlöfte mellan kommun och polis med focus på specifika områden bland annat skadegörelse och trafik. Magnus betonar även vikten av samarbete och tidiga insatser i det förebyggande arbetet för att motverka kriminalitet.

Medlemmarna ställde även frågor om polisens arbete på nationell nivå och hur det förändrats över tid, om A traktorer samt om förekomst av droger och kriminalitet.

Arne Karlsson tackar Magnus, traditionsenligt, med en Lions Clubs skalenliga kopia av Finspångskanonen. Efter avslutat möte serverades en god kalopps tillagad av Allehotellets Cateringkök