Månadsmöte 12 januari 2023

Lions Club Finspång inledde 2023 års första månadsmöte med att gratulera vår medlem Bo Salomonsson som fyllt 70år med blommor och sång.

Mötet fortsatte med att starta upp arbetet med Finspongamarken och kommande julaktiviteter samt arbetet med medlemsutveckling för stärka upp klubben och dess medlemsantal för framtida utmaningar.

Lions Club Finspång kommer att annonsera om att vi vill få nomineringar till årets Lionsstipendiat. Stipendiet på 15 000kr delas årligen ut till en eller flera personer eller förening som uträttat ett förtjänstfullt och aktivt ungdomsarbete inom föreningsverksamheten i Finspångs kommun.

Lions Club Finspångs President Yvonne Larsen överlämnar blommer till jubilaren Bo Salomonson