Ukraina

Nu har de två elaggregaten som Lions Club Finspång beslutade om, på månadsmötet i december, kommit på plats vid ett rehabiliteringscenter för handikappade barn i Ukraina. Se tackbrevet nedan.