April Månadsmöte

Årets ungdomsstipendium går till Patrik Zetterfeldt för sitt arbete under många år med Torstorps IF och på senare tiden med ”Världsteamet”.

Efter 31 år som medlem i Lions Club Finspång lämna Björn Orre Lions, Finspång och Sverige och tar sig tillbaka till sin hemstad i Finland. Lycka till Björn och tack för dit engagemang under så många år.

Melvin Jones Fellowship lämnades över till fyra medlemmar som gjort exceptionella insatser för Lions Club Finspång. Ett stort tack till Olle Karlsson, Håkan Tenselius, Stig Karlsson och Lars-Olof Johansson.

Februari Månadsmöte

Då var det dags för årets pubkväll med quiz. Många kluriga frågor från Mackan. Visste du att de fem största tidningar i världen är alla från Japan?  Nej, inte vi heller!

Den vinnande lag i år var: Björn Andersson, Lars-Axel Gustavsson, Anneli Pettersson och Willy Wiklander, bra jobbat!

Och maten den var god. Aldrig har ärtsoppa smakat bättre. Tack igen Mackan!!

Januari Månadsmöte

Lions Club Finspång har haft sitt första möte 2017 med ett besök av Anette Andersson diakon hos Svenska kyrkan. Hon framförde ett varmt tack för de 10 000 kronorna som Lions skänkte till kyrkornas julinsamling som fick ett resultat på 40 921 kronor. Det innebar att 50 barnfamiljer fick lite extra pengar till jul. Hon berättade också om sitt dagliga arbete som diakon.

Nyligen skickade Lions Sverige 553 av sina katastroftält, till ett värde av 3,3 miljoner kronor, till Mosul i norra Irak via MSB Myndigheten för samhällsskydd.  Det var faktiskt alla tält som fanns i lagret.

Mosul 553 Tält

Lions tält till Mosul-flyktingar flygs från Örebro

Lions Club Finspång tog beslut om att skänka ett tält värde ca. 6 000 kronor till Lions Sverige för att skickas vidare till behövande någonstans i världen.

Mötet avslutades med att Stig Karlsson visade bilder från den fina julkonserten med luciakröning och några av sina fina naturbilder.

November Månadsmöte

Mötets program innehöl ett grupparbete med teman, hur förbättra vi våra månadsmöte.. Jim Anderson ledde arbetet.

Mötets program innehöll ett grupparbete med teman, hur förbättra vi våra månadsmöte. Jim Anderson ledde arbetet.

Distrktsguvenör Per Kratz på besök i Finspång. Han informerade om Lions internationella verksamhet. Han uttryckte stor förtroende för Lions Club Finspång och dess framtid.

Distrktsguvenör Per Kratz på besök i Finspång. Han informerade om Lions internationella verksamhet. Han uttryckte stor förtroende för Lions Club Finspång och dess framtid.

Hannu Kallunki har blivit gubbe på riktigt! Här får han blommar från Presidenten.

Hannu Kallunki har blivit gubbe på riktigt, 65år! Här får han blommar från Presidenten.

Septembermötet

Mötet började med en presentation om Nationella Viltolyckarådet och jakteftersökningar. Mathius Grenestam från polisen i Finspång och Urban Hertin som själv är en eftersökare berättade.

Nu vet vi alla vad vi ska göra om en viltolycka är framme, inklusive vad man måste göra enligt lagen, samt vad det innebär att vara eftersökare. Mycket intressant

moose viltolycka_art208