Månadsmöte 13 oktober

Lions Club Finspång har haft månadsmöte den 13 oktober med besök av Magnus Håkansson som informerade  om det polisiära arbetet på lokal nivå.

Magnus berättade om polisens samarbete med kommunen och att det finns en gemensam handlingsplan för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det finns också ett Medborgarlöfte mellan kommun och polis med focus på specifika områden bland annat skadegörelse och trafik. Magnus betonar även vikten av samarbete och tidiga insatser i det förebyggande arbetet för att motverka kriminalitet.

Medlemmarna ställde även frågor om polisens arbete på nationell nivå och hur det förändrats över tid, om A traktorer samt om förekomst av droger och kriminalitet.

Arne Karlsson tackar Magnus, traditionsenligt, med en Lions Clubs skalenliga kopia av Finspångskanonen. Efter avslutat möte serverades en god kalopps tillagad av Allehotellets Cateringkök

Barndiabetes

 

Idag träffade jag Maria och Gunilla, som är Lekterapeuter på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, för att lämna över ett antal av Barndiabetesfondens maskot Lill-Sticke. När en ny diabetespatient, framförallt små barn, får sitt första stick med en Diabetesspruta kan det behövas lite tröst eller en belöning av en Lill-Sticke. Högen, med Lill-Sticke, framför oss är en gåva från Lions Club Finspång och Lions Club Kolmården.

Insamling för Diabetesforskningen

På lördag den 8 oktober finns Lions Club Finspång på Viberga Storlager för att samla in pengar till Diabetesforskningen. Du kan träffa oss där mellan 10:00 till 14:30 och lämna ett bidrag. Om du inte kan, men vill stödja vår insamling, går det bra att Swisha ditt bidrag till 123 589 4472. Märk ditt bidrag med Barndiabetesfonden.

Typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga sjukdom hos barn

Varje dag drabbas nästan tre barn i Sverige – över 900 barn om året, och minst lika många vuxna – av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet. Det finns många sätt att hjälpa de som lever med typ 1-diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre, och på sikt kan komma att lösa gåtan, är forskning.

För mer information se Lions Clubs sida om Barndiabetesfonden

Månadsmöte 8 september 2022

Verksamhetsåret inleddes med ett sedvanligt årsmöte med en del formalia för inledningen på ett verksamhetsår. Vi beslutade att köpa in 50st av Barndiabetesfondens maskot och gosedjur! Lill-Sticke som skall skänkas till Barnkliniken på Vrinnevisjukhus, att lämnas till nyupptäckta diabetesbarn.

Vi har fått ett tackbrev från Svenska Kyrkans Diakon för vårt bidrag, som möjliggjort att man kunde åka till Kolmårdens Djurpark med ett antal ensamstående mammor med barn, samt att för detta ändamål hyra buss inklusive chaufför.  Det blev alltigenom en lyckad dag som uppskattades väldigt mycket av de särskilt utsatta familjerna som fick en härlig dag och fina minnen att glädjas åt. 

Kvällen rundades av med god mat och trevlig samvaro.

Månadsmöte 9 juni 2022

Lions Club Finspångs har haft sitt sista månadsmöte före sommaren. Platsen för mötet var i Friluftsfrämjandets anläggning i Lundalen. Ordförande Jens Rinman berättade om Frilutsfrämjandets verksamhet. Därefter ett klubbmöte där det bland annat beslutades att lämna ett bidrag till Kyrkans Sommaraktivitet för behövande barnfamiljer i Finspångs församling.

Kvällen rundades av med korvgrillning och trevliga lekar

Finspongamarken 2022

Äntligen kunde Lions Club Finspång, efter två års uppehåll, arrangera sin traditionella Finspongamarken.  Tack alla knallar och besökare som bidrar till ett efterlängtat tillskott i klubbens bidragskassa. Nu kan vi fortsätta att ge behövlig hjälp lokalt, nationellt och internationellt. Foto Öysten Larsen


Månadsmöte 9 maj 2022

Kvällen inledes med ett besök på Finspångs Turbinhistoriska Museum, där några veteraner guidade Lions Club Finspång, genom företagets historia från Stal till nuvarande Siemens-Energy.  Vi fick lära oss om utvecklingen av, och se material från, ångturbiner till dagens högteknologiska gas turbiner där Siemens-Energy är världsledande inom vissa segment.

Efter besöket samlades vi i Nya Lokalen för ordinarie klubbmöte och en bit mat. 

Under kvällen togs det två beslut.
1. Att skänka vårt katastroftält till Ukraina där transporten ombesörjs av smeden Mikael Maasing och hans nätverk Bilar och Dieselaggregat i Ukraina. Tältets nyanskaffnings-kostnad är drygt 10 000kr.
2. Vi beslutade att lämna ett bidrag på 1 000kr till Barncancerföreningen i Finspångs Turbinhistorika Museum’s namn som en uppskattning för att dom utan kostnad ställde upp och visade museet i torsdags kväll.

Efter avslutat möte serverade vår trivselkommitte en utsökt Gulaschsoppa tillagad av Allehotellets Cateringkök. Kvällens fotograf Öysten Larsen.Månadsmöte 12 april

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte med tema Påsk. Mötet inleddes med intagning av nya medlemmen Mikael Johansson som lovade att leva upp till Lions Etik och Syften vilka lästes upp av Björn Andersson, tillika Mikaels fadder.  Mikael välkomnades därefter till klubben på sedvanligt vis.
Klubben gästades denna kväll av Alicia Bengtsson som är ordförande i Zon 8 i Distrikt 101 O dit Lions Club Finspång hör.

Vid mötet beslutades det att ge ett bidrag på 5 000kr till organisationen ”Hjälp Ukraina i Finspång” som vill ha hjälp med bränslekostnader till busstransporter.

Efter mötet intogs en mycket god Påskbuffe som levererats av Allehotellets Catering i Finspång. Kvällen avrundades med trevliga samtal runt påskbordet.

Månadsmöte 9 mars 2022

Lions Club Finspång har haft ett månadsmöte på O’Learys vid Arena Grosvad i Finspång. Därefter spelades Klubbmästerskap i Bowling för tvåmanslag.  Vinnare blev lag- Arne och Lars-Axel med sammanlagt 355 poäng tätt följda av lag- Kim och Ole med 354 poäng.   Trea kom lag- Mikael med Yvonne med 324 poäng.

Kvällen rundades av med lite god mat och trevligt samkväm. Lite stilstudier samt det vinnande laget